De nieuwe ‘leerkracht’ ontdekken in deze tijd.

Weet ik eigenlijk wel wie ik ben en wat ik creëren kan? Waartoe dient onderwijs, het leven, wat weet ik ervan? Inspireer en onderwijs ik op mijn unieke manier? Verbonden met passie en veel plezier? Of heb ik mijn gaven en talenten nog verstopt om te ontdekken?...

Juf is een held. Een beetje rebels op verzoek van haar hart

Haar hart spreekt namelijk een andere taal. De taal van haar hart waar wijsheid, nieuwsgierigheid en diep innerlijk weten haar leid. Wat is de magie en transformatiekracht die deze juf inzet met gevolg dat een zwaar autistisch gediagnosticeerd kind geen gedrag laat...