Nieuw onderwijs voor kinderen van deze tijd

Met passie, plezier en creativiteit laat ik woorden dansen, voor inzicht, verdieping en zicht op vele kansen. Ik hoop je te inspireren om vooral van elkaar en het systeem te leren. Bewust worden is de sleutel om een geslaagde vernieuwing aan te gaan. Weten, wijsheid...

Inspiratie studiedag thema ‘verbinding’ op school

Studiedag ‘verbinding’, op weg naar vernieuwing. Ik denk terug aan 3 jaar geleden dat ik met een fantastische leerkracht op een basisschool onze gezamenlijke passie voor vernieuwing deelde. Dit resulteerde in het organiseren van een studiedag met thema...

Lieve Sint, luistert U nog even naar het kind

Lieve Sint, Luistert U nog even naar het kind? Ik vraag U voor vertrek nog even aandacht aan het volgende te schenken. Laten we even gaan stoppen met oplossingen bedenken. Het wordt tijd om nu écht eens te gaan luisteren naar kinderen zodat de innerlijke onrust hun...

De nieuwe ‘leerkracht’ ontdekken in deze tijd.

Weet ik eigenlijk wel wie ik ben en wat ik creëren kan? Waartoe dient onderwijs, het leven, wat weet ik ervan? Inspireer en onderwijs ik op mijn unieke manier? Verbonden met passie en veel plezier? Of heb ik mijn gaven en talenten nog verstopt om te ontdekken?...

Juf is een held. Een beetje rebels op verzoek van haar hart

Haar hart spreekt namelijk een andere taal. De taal van haar hart waar wijsheid, nieuwsgierigheid en diep innerlijk weten haar leid. Wat is de magie en transformatiekracht die deze juf inzet met gevolg dat een zwaar autistisch gediagnosticeerd kind geen gedrag laat...