Ik lees net het interview met Robbie Williams in het AD van vandaag (1 november 2016)

Het valt mij op dat de worsteling die hij omschrijft eigenlijk zo herkenbaar is voor veel jongeren van deze tijd’.

Robbie Williams vertelt dat het hem als kind leuk leek om een beroemd persoon te zijn. Uiteindelijk werd hij beroemd. Het gaf geen voldoening. De muziek voelde niet als een roeping en ook niet als een baan.

Sterker nog zegt hij; ‘ik voelde mij vaak leeg’.

‘Ik worstelde met mijn succes en mijn leven’.

Ik hoor achter zijn woorden het gebrek aan zingeving en verbinding. Herkenbaar voor veel jongeren van nu. Alsof zij diep van binnen al weten dat zij dit oude pad waar wij vandaan komen niet meer willen bewandelen. Zij missen dus de verbinding en zingeving dat zelfs leid tot depressiviteit. Ik begrijp precies wat zij missen.

Robbie Williams was vooral een durver en doener die succes buiten zichzelf als het ideale plaatje had bedacht. Bedacht en dat is precies waar het volgens mij de essentie mist.

Je kan iets nog zo prachtig bedenken maar uiteindelijk gaat het erom dat je in staat bent om te kunnen voelen wanneer het niet overeenkomt met jouw passie, hart, plezier, ontspannenheid. Zodat je vanuit verbinding met je gevoel, je wijsheid, je intuïtie leert keuzes te maken. Keuzes die overeenkomen met dat wat je richting geeft. Je roeping bijvoorbeeld.

Wij zijn afgedwaald van onze kern (essentie) die bestaat uit zoveel liefde en kwaliteiten. We hebben er geen verbinding mee. Er is ook jaren geen aandacht voor geweest zowel in opvoeding als in onderwijs. Wij zijn hoofdzakelijk gaan verbinden met ons denken en wij zijn gaan bedenken wat goed is. Nog steeds wordt er van alles bedacht zonder te kijken wat écht nodig is. Bedacht omdat het succes of geld oplevert. Dit gaat niet om verbinding met mensen of de aarde. Dit gaat niet om zorgdragen voor dat waar het in essentie omgaat in het leven als wij het hebben over zingeving en gelukkig zijn. Dit is compleet doorgeslagen en de gevolgen worden steeds harder zichtbaar in de samenleving. We kunnen er niet meer omheen om weer te gaan verbinden met onze essentie, met ons gevoel. Een wandelend hoofd die leiding geeft laat in werkelijk een leegte achter in het lichaam. Logisch want de verbinding met ‘het gevoel’ en het lichaam en het vermogen tot oneindige creaties zijn verloren kindjes geraakt. Ondervoed en achter gelaten.

Er is een enorme en noodzakelijk behoefte onder de nieuwe generatie kinderen die steeds duidelijker wordt. Verbinding is nodig om vrede en harmonie te brengen. Om te inspireren en te vervullen van energie en levensvreugde.

Als je alleen al kijkt naar de manier waarop het onderwijssysteem nu wordt opgebouwd. Nog steeds vanuit dezelfde sturing. Eindeloze gedachten, invullingen, vormen, inhouden, programma’s onderzoeken over wat goed zou zijn voor onze kinderen. Over dosis! Leuk en aardig en vast met de beste intenties maar zolang een kind geen verbinding heeft met zichzelf, met zijn talenten, (on)mogelijkheden, dromen, passie en missie gaan we op dezelfde voet verder als NU. Dit is geen vernieuwing. Dit brengt niet het geluk wat wij verlangen voor de nieuwe generatie.

Dat wat overeenkomt met een universeel menselijk verlangen is dat je onwijs plezier hebt in het werk wat je doet. Het vervult je en het voegt iets toe voor de ander of de wereld. Je voelt je waardig! Als dat samenkomt met een mooie waardering in geld dan kan je daar van genieten en is er een gezonde uitwisseling tussen geven en ontvangen.

Er is ontdekking nodig naar zingeving, verbinding en persoonlijke ontwikkeling!

Voor nu inzicht in wat wij hebben gecreëerd tot nu toe. Een groots menselijk obstakel is ‘de afhankelijkheid aan geld voor geluk’ maar net zo ‘de afhankelijkheid aan de liefde van de ander voor geluk’. Allemaal gedachtepatronen die dit aansturen en die voorbij gaan aan de verbinding met je eigen gevoel en de acceptatie van dat wat je voelt.

Als je de kwaliteiten binnen jezelf verbindt en gebruikt zal er een vitale stroom tussen denken, voelen, lichaam en ziel ontstaan. Naarmate je de kracht van je wijsheid en bewustzijn mee laat spelen kan je bewuste keuzes maken hoe je wilt leven en waar je energie in wilt stoppen. Hoe je dienstbaar kan en wil zijn.

Om voor de nieuwe generatie een draagvlak te creëren waar verbinding de essentie vormt dan vraagt dat nog wat stappen in het menselijk proces van bewust worden. Leren doen wij van de ervaringen van de vorige generatie. Het verschil kan je maken door de sturing vanuit het hart van verlangen leidend te laten zijn in plaats van de sturing vanuit het denken (het hoofd).

Dit is de mensheid niet meer gewend dus dit vraagt in contact met je gevoel en op onderzoek wat je nu werkelijk verbind met het leven. Het onderzoek brengt je in de verschillende lagen van je mens zijn. Bijvoorbeeld hoe is het contact met je lichaam?. Hoe voed jij je lichaam met voeding, beweging, zorg en respect?

Hoe is het contact met je gevoel? Hoe ga je om met emoties zoals machteloosheid, verdriet, boosheid, radeloosheid, zorgen…….. Kan je ze voelen? Zijn ze geaccepteerd of veroordeeld en weggestopt?

Kinderen leren omgaan met alle delen van zichzelf maakt dat ze de verbinding herstellen die ‘de mensheid’ is verloren. Dit betekend dat ook jij het verschil kan maken door op ontdekking te gaan naar wie jij bent en wat jou beweegt in het leven.

Wij kunnen alle het verschil maken door het kind te zien in zijn worstelingen. Het kind te erkennen in zijn gevoelens en uit te reiken vanuit ons hart om te geven wat ze vragen en nodig hebben. In dit proces komen wij onze pijn en weerstanden tegen onze overgenomen opvoedpatronen en aangenomen denkpatronen.

Hoe zou het zijn als je die gevonden ‘oude, niet meer dienende gedachtenpatronen vervangt voor nieuwe denkpatronen gevoed door je verlangen? Hoe zou het zijn als je zelf het leven creëert dat je verlangt voor jezelf en je kinderen door stappen te ondernemen die je leven verrijken en zorg draagt voor het herstel van de verbinding met je zelf. Zodat je kan voelen wat zingeving en geluk is voor jou. Alleen als het hart open staat zie en voel je liefde en geluk overal. Het zal je troost en uitzicht zijn op de momenten dat de zware gevoelens erkenning vragen. Zonder donker geen licht.  Zonder verbinding kan succes niet landen in vreugde en zingeving.

Genoeg te ontdekken dus.

Een nieuwe wereld creëren wij samen door te verbinden met wie je bent en wat je hebt te geven. Samen betekent dat je het niet alleen hoeft te doen en dat niemand alleen hoeft te zijn. Dit innerlijk weten geeft mij in ieder geval de steun om elke keer weer op ontdekking te gaan en te leren spelen met het leven. En vooral leren accepteren wat het leven mij geeft ook al raakt het de leegte en de pijn. Want naast de pijn kan er ook vreugde zijn. Écht waar ontdek het maar.

Liefs Indra

 

Share This