‘Deze tijd vraagt leiderschap die durft te vertrouwen op de wijsheid die het leven bezit en het vertrouwen in de mens zijn potentieel’

Met liefde en passie voor mogelijkheden.

Ik schreef een brief aan minister Edith Schipper over de nieuwe bouwstenen voor een nieuwe zorgcultuur, die begint met wijsheid en bewustzijn. Een nieuwe fundering die zorg draagt voor de ontwikkeling van mensheid en deze dus ondersteunt in potentieel en mogelijkheden in verbinding met de wereld. Ik deel m graag omdat het tijd is om samen aan de slag te gaan met dit bewustzijn.

albert-einstein‘The intuïtive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.”

 By Albert Einstein

Now it is the time to turn it back! The world needs leadership guided by the sacred gifts as sourcewisdom and intuïtive mind supported by the rational mind. In connection with all the human potential possibilities.

By Indra Tulling-Weeda

 

Beste Edith Schippers,

‘Wijsheid en bewustzijn vormen de nieuwe bouwstenen voor een goede zorgstructuur die vooral ook dienstbaar is aan ontwikkeling van de mens’. Hier mijn woorden die de ziel en innerlijke wijsheid kunnen uitdagen en inspireren:

Ik nodig graag mensen uit om te onderzoeken wat de mensheid dient op weg naar verbinding met innerlijke kracht, potentie en mogelijkheden.

In het kader van de beste beslissing die de mensheid en dus ook de maatschappij dient in zijn ontwikkeling heb ik de volgende belangrijke vragen. Ik hoop U hiermee te inspireren tot een breder perspectief op de menselijke ontwikkeling en dus ook op de zorg hiervoor. Ook hoop ik U en anderen hiermee te laten inzien dat het belang van ‘het bewust zijn’ bij het maken van keuzes wellicht groter is dan men kan bedenken. Elke keuze die ook wijsheid met zich meedraagt zal kennis overschrijden en de mensheid gaan dienen.

De mens zit zo in elkaar dat deze snel neigt naar het veilige en bekende. De mens verschuilt zich nog steeds onbewust in een slachtofferpositie of het schuld opleggen aan de ander omdat ze nooit geleerd hebben om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zorg, gedrag en gevoelens? Zou dit thema de essentie kunnen zijn van transformatie in de mensheid? Ontwikkelingsthema voor onderwijs en ouderschap dus!

Om mensen te leren voor elkaar te zorgen en zorg te dragen voor zichzelf is het inzicht en het vertrouwen nodig dat mensen hiertoe in staat zijn. Het geloof in de mens en zijn grootse potentieel! Ik denk dat een groot deel van de mensheid dit geloof is verloren en daarmee buiten zijn kracht afhankelijkheid heeft gecreëerd aan de ander en het systeem. Dat terwijl de wereld er beter van wordt als de mens zich verbindt met zijn eigen mogelijkheden en zelf-verantwoordelijkheid. Dit is nog een hele weg te gaan maar elke beslissing is bepalend voor de steun aan deze ontwikkeling.

Deze tijd vraagt leiders die de verbinding met hun innerlijke wijsheid ontwaken en meenemen door dienstbaarheid aan de menselijke ontwikkeling prioriteit te stellen.  Dit vraagt dus moed en vertrouwen in dát deel van het menselijk vermogen dat met de achterliggende decennia in aandacht verloren is gegaan.

Mijn vraag zou te allen tijde zijn als een maatschappelijke beslissing moet worden genomen:

Dient dit de mens(heid) in ontwikkeling naar zijn innerlijke kracht en potentieel? Dit zou een standaard vraag moeten gaan worden anders maak je geen gebruik van het menselijk vermogen om een betere zorgstaat te creëren.

De mens de spiegel van zorg en steun geven zonder daarbij de mogelijkheden van de persoon in kwestie te vergeten is van groot belang om afhankelijk te voorkomen.

Hoe kan een wet of beleid de mens steunen en aanmoedigen in plaats van beschermen en beperken?

Een prachtig statement passeerde reeds in het AD van 15 december 2016: Een jonge man in een rolstoel met de titel:

‘Help me NIET, alsjeblieft’. These are the wake-up calls! Wat heeft de mens nodig in plaats van hoe bied ik de beste zorg..

Voor welke ontwikkeling wilt U als vertegenwoordiger van de overheid gaan kiezen? Die van het instant houden van afhankelijkheid, inboezemen van angst of voor steun en sturing aan de ontwikkeling van de mens naar zelf verantwoordelijkheid voor wat betreft zorg voor eigen behoeften en zorg voor elkaar?. Hoe zou het zijn om een advies uit te brengen die het vertrouwen in de mens ondersteunt maar ook de zorgaanbieder steun bied in zijn ontwikkeling?

Er is ontwikkelingsvrijheid nodig om te ontdekken en leren wat wel en niet werkt. Het is een illusie om te blijven denken dat je mensen kan beschermen met een blaadje regels en voorwaarden.

‘Deze tijd vraagt leiderschap die durft te vertrouwen op de wijsheid die het leven bezit en het vertrouwen in de mens zijn potentieel’

Regels en voorschriften leiden af van vertrouwen. Regels zijn er voor veiligheid en niet voor beperking.

De zorg, eigenlijk de hele maatschappij, heeft inspiratie nodig om tot verbinding te komen met eigen wijsheid en open hart wat juist de basis kan vormen tot een bijdrage aan de ontwikkeling van de mensheid.

Nog een belangrijk gegeven is de spiegel die de jongeren ons voorhouden met ‘depressiviteit’. Zij missen de verbinding met zichzelf en het leven. Zij missen de zingeving. Zij worden tot de dag van vandaag met opvoeding en onderwijs nog in de aanpassing gezet aan de ander en het systeem met het gevolg dat veel kinderen de verbinding met zichzelf verliezen. Zij weten niet meer hoe het voelt om jezelf te zijn met eigen waarden en keuzes vanuit innerlijke motivatie. Zij missen de verbinding met zichzelf en dus ook de ‘zingeving’ die pas ontwaakt word als je je eigen waarde en talenten kent en deze dienstbaar kan stellen aan de ander aan de ander en maatschappij. Wie gaat ze dit voorbeeld geven? Welke taak ligt hier voor ons volwassenen?

De kern van dit verhaal bevat de informatie die de zorg voor ontwikkeling van de mensheid ondersteunt en mijn verlangen tot uiting eer doet. Hopelijk inspireert dit tot bewustzijn en leiderschap dat de mensheid nodig heeft in deze tijd.

Met inspirerende groet,

 

Indra Tulling-Weeda, teacher of new foundations.

www.liefmetlef.nl ‘durven vernieuwen’

 

 

Share This